วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2554

โครงการศึกษานอกสถานที่

โครงการพัฒนาบุคลากร

ครูศึกษาดูงานนอกสถานที่


นายวสันต์  วรรณศักดิ์เศวต ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นำคณะครูและบุคลากรโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาองค์กร ณ เกาะช้าง จังหวัดตราด
เมื่อวันที่ 9 - 11  มกราคม  2554


บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาองค์กร ณ เกาะช้าง จังหวัดตราด
เมื่อวันที่ 11 มกราคม  2554

บุคลากรทุกคนสดใสร่าเริง พร้อมที่จะพัฒนาตนเอง
ส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาองค์กร ณ เกาะช้าง จังหวัดตราด
เมื่อวันที่ 11 มกราคม  2554

บุคลากร สาว สาว  สาว พร้อมสู้งานค่ะท่าน
ส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาองค์กร ณ เกาะช้าง จังหวัดตราด
เมื่อวันที่ 11 มกราคม  2554

นายวิชิตชัย  แข่งขัน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
และน้อง ๆ กลุ่มพลศึกษา
ก่อนเดินทางข้ามฝากกลับ ณ เกาะช้าง จังหวัดตราด
เมื่อวันที่ 11 มกราคม  2554

ครูสาคร  วัฒนกุลและครูลมัย  สวัสดี  พี่น้องสองกลุ่มสาระ
โบกมือลาเรือข้ามฝากลำแรกที่ไม่รอเรา ณ เกาะช้าง จังหวัดตราด
เมื่อวันที่ 11 มกราคม  2554

วิวยามเช้า สวย ๆ  ริมหาดที่พัก ณ เกาะช้าง จังหวัดตราด
เมื่อวันที่ 11 มกราคม  2554
ลมัย  สวัสดี  ช่างภาพ
บรรยากาศบนเรือข้ามฝากไปเกาะช้าง จังหวัดตราด
เมื่อวันที่ 10 มกราคม  2554

เก็บภาพหน้าที่พักมาฝากค่ะ สวย สะอาด ร่มรื่นมาก
 ณ เกาะช้าง จังหวัดตราด
เมื่อวันที่ 10 มกราคม  2554

ที่พักของเรา ณ แกรนด์คาบานา เกาะช้าง จังหวัดตราด
เมื่อวันที่ 10 มกราคม  2554
ลมัย  สวัสดี  ช่างภาพ

เช้าๆ ริมหาด ณ ศูนย์ราชการุณ จังหวัดตราด
เมื่อวันที่ 10 มกราคม  2554

  
นักเรียนศึกษานอกสถานที่ ปีการศึกษา 2553

 อุทยานประวัติศาสตร์อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
วันที่  10  กุมภาพันธ์  2554
                                                              
ครูลมัย สวัสดีและนักเรียนในที่ปรึกษา ม.3/8
เข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
วันที่  10  กุมภาพันธ์  2554

"มุมนี้สวยดีค่ะครู "
อุทยานประวัติศาสตร์อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
วันที่  10  กุมภาพันธ์  2554

"ด้านหน้าพระปรางค์สวยมากครู"
อุทยานประวัติศาสตร์อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
วันที่  10  กุมภาพันธ์  2554

"ครูครับผมถ่ายด้วย"
อุทยานประวัติศาสตร์อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
วันที่  10  กุมภาพันธ์  2554

"เก็บภาพเป็นที่ระลึกเร็ว..."
อุทยานประวัติศาสตร์อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
วันที่  10  กุมภาพันธ์  2554

 ด้านข้างพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน จังหวัดนครราชสีมา
วันที่  10  กุมภาพันธ์  2554
ลมัย  สวัสดี  ช่างภาพ

ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน จังหวัดนครราชสีมา
วันที่  10  กุมภาพันธ์  2554

ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน จังหวัดนครราชสีมา
เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ดีมาก ๆ ให้ความรู้และความสนุก ตื่นเต้น 
วันที่  10  กุมภาพันธ์  2554
ลมัย  สวัสดี  ช่างภาพ